Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Esse byggen AB är medlem i Stockholms Byggmästarförening och arbetar enligt deras certifieringssystem BF9K. Systemet är ett branschanpassat kvalitets- och miljösystem, vilket är en trygghet för både byggherre och leverantör. De produkter/tjänster vi levererar är säkrade när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

BF9K är ett verksamhetsstyrningssystem som innefattar Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Att arbeta enligt BF9K innebär att Esse byggen ställer upp krav för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö för varje unikt projekt. Grundkraven regleras i vår Kvalitetspolicy och Miljöpolicy samt naturligtvis beställarens krav och gällande lagkrav.

Läs mer på Stockholms Byggmästareförening hemsida för BF9K. http://www.bf9k.com